Bicisvet

Taktika za Svetsko prvenstvo

Što se tiče taktike manjih zemalja na svetskom šampionatu tu nema neke velike tajne. Momci koji prvo imaju snage za završavanje trke a nemaju ekipu-mnogobrojnu reprezentaciju, čekaće na ostale da rade za i njih, dok će u međuvremenu pratiti da ne ode neki ozbiljan beg.

Među takvim reprezentacijama nalazi se i naša, i to u svim kategorijama. Momci iz Srbije imaće društvo u juniorskoj i U23 trci i to samo po jednog timskog vozača, dok će u Elite konkurenciji Stević biti sam.

Juniori - subota 24.IX
start u 9:00h

Aleksa Veličković i Miloš Borisavljević nosiće preuveličanog orla na dresu reprezentacije u konkurenciji do 19 godina. Aleksa je sve trke ove godine vozio praktično u duetu, ali sa svojim sugrađaninom i aktuelnim juniorskim prvakom Srbije Urošem Jovanovićem, koji će mu sigurno nedostajati u Danskoj. Ako ne na drumu onda sigurno u sobi i van sedišta. Aleksa je veoma iskusan vozač, koji je sposoban da se zaista trka sa ostatkom sveta. Što se njegovih sposobnosti tiče, na ovakvoj stazi faliće mu jedno oštrije brdo, nalik nekom od onih na kojima trenira oko Aranđelovca. Verujemo u njegovo snalažnje u grupi, kao i čitanje trke i nadamo se da će se naći u dobitnoj kombinaciji. Sve ostalo je sreća.

Miloš Borisavljević je u odličnoj formi i sa pravom se nalazi u reprezentaciji, jer je prethodnih nedelja završavao trke u Italiji u prvih 30. Znamo da i na ovoj trci sigurno može do dobrog plasmana, a i njemu kao i Aleksi više odgovara brdovitija staza, jer Kopenhagen i Kraljevo nisu ni nalik po pitanju terena.

Đorđe Jovanović je treći član najbrojnije naše selekcije na ovom šampionatu. Nišlija poreklom iz Aranđelovca je u usponu forme tokom čitave ove godine, a od pobede na šampionatu Srbije u vožnji na hronometar je i stalni član reprezentacije. Možda mu fali malo iskustva na velikim trkama ali evo prave prilike za tako nešto

Koliko će njih trojica biti motivisani i biti jedan uz drugog u trenutcima kada se lomi trka, videćemo već u subotu na drumskom okršaju vozača kojima je najteži prenos 52x14, dok su putne brzine skoro iste kao kod starijih kolega. Svaki plasman u prvih 50 je ogroman uspeh na ovakvoj stazi za naše visoke i mršave juniore.

U23 - petak 23. IX - start u 13:00h
Gabor Kasa>LINK i Jovan Zekavica biće momci od kojih, uz kontrolisanje trke i begova od strane velikih nacija, možemo očekivati povoljan rezultat. Na trci za U23 momke sve pršti od starta. Ide se pun gas kolikogod da traje trka i samo najbolji opstaju do linije.

Ako dođe velika grupa vozača i mladi Čačanin se progura napred, a Zeki nikad ne nedostaje motivacije na ovakvoj trci, ko zna možda i podigne ruke na liniji cilja. Što se Kase tiče situacija je malo drugačija, jer njemu nikako ne odgovara da dođe velika grupa na cilj. Zbog toga će Subotičanin kao i velika većina vozača pokušavati u završnici trke, kada se bude išlo u zmiji jedan po jedan, pokušati da dođe solo ili u grupi od 10-ak vozača na cilj.

I jedan i drugi mogu do plasmana u prvih deset, a uz malo sreće i do majice duginih boja.

Elite - nedelja 25.IX - start u 10:00h
Što se Stevića tiče, njegova jedina opcija je da se pametno vozi u grupi, što on zaista ume, i da pokuša da preživi do linije cilja, što je u poslednjih desetak godina uspelo samo Žoltu. Der Zsolt je prošle godine u Australiji uspeo, da posle boksiranja svih PRO vozača sa kojima je bio u grupi, i dva kruga solo vožnje dođe na cilj i pojavi se u rezultatima. Godinama pre njega je Nebojša Jovanović pokušavao da završi svetski šampionat, ali su morali polugama da ga odvajaju od bicikle, nakon odustajanja ili diskvalifikovanja grupa od strane sudija, zbog dolaska prvih vozača u trci.

Pobedniku Trke korz Srbiju će na 6 i po sati dugačkoj trci jedino društvo biti Gile (Radiša Čubrić) preko radio veze u kolima, kao i njegovi prijatelji iz SAD-a sa kojim je on trenirao dok je živeo i vozio u Boulderu u Koloradu. Ono malo što ćemo vikati na njega iz boksa dok se bude trudio da uhvati bidon teško da će moći i da nas čuje, a značiti mu sigurno neće ništa.

Momci što bi rekao moj ujak: Samo hrabro i odvažno! A mi znamo da je svaki rezultat na ovakvim trkama vrhunski podvig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surviving the race 

As for the tactics of the smaller countries in the world championship there is no big secret. The guys who have the power first to complete the race without a crew-innumerable team will be waiting for the others to work for them, and will follow the meantime not to leave some serious group ahead.

Among these representations there is also ours, and in all categories. The guys from Serbia will have company in the junior and U23 race and only one team driver, while in the Elite competition Stevic will be alone.

Juniors - Saturday 24.IX - start at 9:00 am

Aleksa Veličković and Miloš Borisavljević will carry big eagle on the national team in the competition. Aleksa has all the races this year, driven almost in a duet, but with his fellow citizen and the current junior champion Serbia Uroš Jovanović, who will certainly miss him in Denmark. If not on the road certainly in the room and outside the seat. Aleksa is a very experienced driver who is able to actually race with the rest of the world. As far as his abilities on the road he would prefer a severe hill, like some of those in which trains around Aranđelovac. We believe in his driving skills in the group, as well as reading the race and hope he will find the winning combination. The rest is luck.

Miloš Borisavljević is in great shape, because the last few weeks finishing the race in Italy in the first 30th We know that this race can certainly do a good placement, as well as he and Aleksa prefer hilly trails, as Copenhagen and Kraljevo are nothing like the same in terms of terrain.

Djordje Jovanovć is the third member of our selection for this championship. Boy from Niš originating from Arandjelovac is on the rise of the form throughout this year. After winning the chronometer title is also a permanent member of the Serbian team. Maybe he lacks a little experience in big races, but here are real opportunities to do so.

How these 3 riders will be motivated and be close together at times when it breaks race, it is big question, but on Saturday we will see the road where drivers encounter the worst transfer of 52x14, while the travel speed of almost the same as their older colleagues. Every place in the top 50 was a huge success on such a course for our high and thiny juniors.

U23 - Friday, 23 IX - start at 13:00 h

Gabor Kasa and Jovan Zekavica will be the boys, with control of the race from great nations, we can expect a favorable result. The race for the U23 boys all bursting from the start. Go to full throttle no matter how race and take only the best survive to the line.

If a large group of young drivers and to push forward, Zekavica - man from Čačak is never short of motivation on such a race, who knows, maybe he will punch the air at the finishing line. As far as Kasa concern situation is slightly different because it does not suit a large group to come to the finish. Boy from Subotica, and the majority of drivers will try to attack in the final km of the race, when the snake goes in one by one, they will try to come solo or in group of 10 drivers.

Both can do placements in the top ten, and with a little luck and the rainbow t-shirts can bee in our possession.

Elite - Sunday 25.IX - start at 10:00 h

As far as Stević concern, his only option is to ride in a group, he really can do it, and try to survive to the finish line, as in the last ten years only managed Zsolt. Der Zsolt last year in Australia did it. After all PRO drivers quit with whom he was in a group, and two rounds of solo driving, Tsolt occurs on the target and appear in the results. Years ago it was Nebojša Jovanović who tried to finish the world championship, but they had bars that separated him from the bike after the withdrawal or disqualification for his big group.

Tour de Serbia winner on 6 and a half hours long run the only company will be Gile (Radiša Čubrić) via radio in the car, and his friends from the United States with whom he trained while he lived in Boulder, Colorado. We are going to yell at him from the pit lane while trying to catch a bidon. Hardly will be able to hear us, and it certainly will not mean anything.

My uncle used to say: only brave and courageous! And we know that each race result in such superb achievement.

(BiciSvet.com/Đorđe Pejković)

O autoru
Đorđe Pejković
Đorđe Pejković - EUROSPORT cycling commentator
Nastavi sa čitanjem postova iz kategorije
Vruća tema
COVID-19
crossmenuchevron-down